top of page
Dr. Halil Tolga YÜKSEL_sarı.png

Doç. Dr. Elif Aybala OKTAY

SBÜ Gülhane Restoratif Diş Tedavisi Öğretim Üyesi,
Dekan Yardımcısı

1972 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu. 1996 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri ve 2003 yılında da, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diş Hekimliği Merkezi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında doktora programına başladı. (2003-2007) 2007 yılında, ‘’Kanal tedavisi uygulanmış üst premolar dişlerin farklı dolgu teknikleri uygulanarak bukkal ve palatinal tüberkül kırılganlık dayanımlarının incelenmesi ’’ isimli doktora tezini tamamladı. 2011 yılında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diş Hekimliği Merkezi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında Yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent doktor ve dekan yardımcısı olarak çalışmaktadır. Çok sayıda bilimsel makalesi ve ulusal - uluslararası kongrelerde bildirisi bulunmaktadır. 1 çocuk annesidir.

bottom of page